Sjamanisme is het geloof van natuurvolkeren over de hele wereld, van Afrika, tot Amerika, van Lapland tot de Amazone. Zij ervaren de wereld om hen heen als verbonden, alles staat in verbinding met alles, niets is afgescheiden, niets staat los en niets staat op zichzelf. Door te werken met technieken uit het sjamanisme en vanuit het sjamanistisch wereldbeeld, krijgen ook wij steeds meer de ervaring van het in verbinding staan met de wereld om ons heen, dat gaat als vanzelf. Contact, met onszelf, met elkaar, met de natuur om ons heen, met onze krachten en onze pijn. Niet alleen via woorden en taal maar door alle lagen van het bewustzijn.

Medicijnwiel – het wiel van wijsheid

Het medicijnwiel is een wegwijzer voor spirituele heling door middel van verbinding met Moeder Aarde, de energieën van de natuur en de kosmos.

Het medicijnwiel is ook een ‘wiel van wijsheid’. Je kunt het zien als een geavanceerde methode om te werken aan persoonlijke en wereldwijde transformatie. Als je werkt met het wiel van wijsheid, heel je niet alleen je eigen trauma’s, maar ook die van de mensheid als geheel, en je heelt de aarde. Je werkt met energieën en je bevordert de biologische en spirituele ontwikkeling van de mens.

Verschillende reizen

Wiel van Wijsheid: je maakt een reis door de vier windrichtingen (zuiden – reis van de genezer, westen – reis voorbij de dood, noorden – weg van de vreugdevolle wijsheid en oosten – transcenderende kracht).
Elk van deze reizen maakt je vrij van een lot dat je voor jezelf hebt geaccepteerd. Een lot wat je belemmert om in harmonie met de aarde en met elkaar. Door deze reis krijg je toegang tot energieën waarmee je bijdraagt aan het herstel van moeder aarde.

Soul retrieval: door ervaringen in je leven ben je mogelijk delen van jezelf kwijt geraakt en/of ben je delen gaan dragen van een ander, die niet van jou zijn. In deze reis gaan we terug naar het moment waarop je delen bent kwijtgeraakt en halen deze weer op. Delen die je hebt gedragen voor de ander mogen terug gegeven worden. Het is goed om te beseffen dat je daarbij niet het trauma, de schrik, de pijn, de woede of de vernedering terugkrijgt. Je krijgt uitsluitend de kwijtgeraakte positieve kwaliteiten terug. In uitzonderlijke gevallen krijgt men soms ook een herinnering aan het voorval terug, maar dat gebeurt alleen maar als dat noodzakelijk is om verder te kunnen met een verwerkingstherapie waarin men is vastgelopen.

Chakra reis: door alle (positieve en negatieve) ervaringen van alle dag, raken onze chakra’s vol met lichte en zware energie. Het is dan ook goed om deze regelmatig op te schonen en te reinigen. Voor de chakra reis neem je een steen mee waarmee je je verbonden voelt. Dat kan gewoon een steen uit de natuur zijn. Door middel van ademtechnieken gaan we vervolgens de chakra’s reinigen. Hierdoor ontstaat weer ruimte voor licht in je lichaam en leven in het nu.